Top
Искате ли да получавате всички нови оферти за вашия град на пощата?

Общи условия за ползване на Оферто.БГ

Общи условия

Настоящите условия определят правилата за ползване на уебсайта Oferto.bg и се считат за официално споразумение между потребителя и оператора на този уебсайт. В случай, че не сте съгласни, с което и да било от долупосочените правила, моля напуснете настоящия сайт незабавно.

Oferto.bg е сайт от типа агрегатор на оферти за колективно пазаруване, който има за цел да събира всички оферти от сайтовете за колективно пазаруване в България, за да улесни максимално потребителя при търсене на желаната оферта. Офертите, публикувани на Oferto.bg, се извличат от въпросните сайтове за групово пазаруване и всеки един от тях е отговорен за актуалността и верността на информацията, подадена за собствените му оферти. Oferto.bg не носи никаква отговорност за качеството, верността и актуалността на информацията, съдържаща се, в която и да е от офертите. Сам по себе си Oferto.bg НЕ е сайт за групово пазаруване и не публикува свои собствени оферти или промоции.

Съветваме ви да се запознаете и с общите условия за ползване на всеки един сайт за колективно пазаруване, който решите да посетите чрез препратка от Oferto.bg. При проблем със закупуването на ваучер, с качеството на предоставената услуга или проблем от друго естество, свързан със съответната оферта, моля обърнете се към съответния сайт за колективно пазаруване и неговият партньор - доставчикът на стоката или услугата. Oferto.bg не е страна в отношенията между крайния потребител и доставчика на стоката/услугата и не носи никаква отговорност за настъпили вследствие на сделката противоречия.

На сайта Oferto.bg не се извършват разплащания от каквото и да било естество. Неговата функция е единствено и само информативна. При проблеми, настъпили във връзка със закупуването на ваучер за колективна отстъпка, моля обърнете се за съдействие към сайта, предлагащ съответната оферта, както и към вашата банка. Oferto.bg не може да осигури по никакъв начин помощ за разрешаване на възникнали спорове относно заплащането на ваучери и не носи никаква отговорност за евентуални загуби, причинени от неправилна работа на разплащетелните системи в сайтовете за колективно пазаруване.

Всеки потребител може да се абонира за най-новите и актуални оферти в съответствие със своите собствени интереси, като регистрира свой профил в Oferto.bg. Абонаментът може да бъде отменен или променен във всеки един момент чрез посещение на страницата за редакция на профила.